Kategoria zawiera kursy (przedmioty) realizowane na kierunku Ekonomia na studiach i i II stopnia (licencjackich i magisterskich).