Kategoria zawiera udostępnione materiały szkoleniowe z przedmiotów prowadzonych na studiach pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia.