Obsługa wewnętrznych zespołów WSIiZ powołanych do realizacji projektów rozwojowych.

Miejsce dostarczające nauczycielom akademickim OWSIiZ, zaangażowanym w projekt wdrażania metod i technik kształcenia na odległość, niezbędnych informacji o zasadach prowadzenia zajęć oraz korzystania z platformy e-learningowej.

Umieszcznona została tytaj obowiązująca dokumentacja Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

Miejsce dostarczające członkom instytutowych zespołów ds. Krajowych Ram Kwalifikacji informacji o zasadach przygotowania programów kształcenia oraz narzędzi współpracy umożliwiających efektywną realizację tego projektu.